Конспекти

Конспекти

Мета: поглибити знанняучнів із теорії виразного читання; розвивати навички виразного читання,пам’ять, естетичний смак (5 клас)
Очікувані результати: учні вміють виразно і вдумливо, дотримуючись потрібних темпу та інтонації, читати поезії Т. Шевченка, пояснювати їх зміст, висловлювати власні враження.  Теорія літератури:  виразне читання та його складові: темп, пауза, інтонація, логічний наголос.

Мета:  закріпити знання учнівпро правила вживання апострофа, виробити навички правильно вимовляти й писатислова з апострофом, удосконалювати орфографічну й пунктуаційну грамотність;розвивати мислення, уміння виділяти головне.
Тип уроку: осмислення нових знань, формування умінь і навичок.
Обладнання: картки з індивідуальними завданнями, підручники.


ТЕМА. ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБІР СЛОВА. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ (5 КЛ.)

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми; формувати 
орфографічні знання, практичні уміння, навички; виховувати повагу та 
любов до народних звичаїв та вірувань нашого народу.
Цілі:
Учні знатимуть: що вивчає фонетика, орфоепія, графіка, орфографія; 
Учні вмітимуть: розрізняти в словах голосні і приголосні, тверді і м’які, 
співвідношення звуків і букв, користуватися словниками, складати твір на 
певну тему. 

Мета: навчитися визначати прикладку, розвивати вміння розрізняти  прикладку й означуване нею слово, формувати навички роботи в групах; виховувати повагу до книг
Обладнання: картки, підручник, таблиця
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

ТЕМА. КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ ЗИМОВОГО ЦИКЛУ: «ОЙ ХТО, ХТО  МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ», «ЗАСІВНА», «ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ, ПАНЕ  ГОСПОДАРЮ!», «ЩЕДРИК, ЩЕДРИК, ЩЕДРІВОЧКА», «НОВА  РАДІСТЬ СТАЛА»   (6 КЛ.)

Мета: ознайомити учнів зі змістом та художніми особливостями пісень цього циклу; розвивати навички виразного читання творів, коментування їхнього змісту, виділення та пояснення художніх засобів, що в них ужиті; виховувати повагу до прадавніх вірувань наших предків, доброту, щирість, бажання дарувати радість іншим, прищеплювати гордість за свій  талановитий народ.


Тема. Легенда про дівчину-Україну,  яку Господь обдарував піснею (6 кл.)
Мета: прочитати легенду, визначити її тематичне спрямування, з’ясувати роль та місце пісні в житті українського народу;
 розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити власні
 висновки, вчити дітей бути спостережливими, логічно
 мислити; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття поваги, пошани, любові до рідної мови, пісні, землі, віру в кращу долю України, бажання жити і працювати для неї.
Мета: ознайомити учнів із народними колисковими піснями, 
 особливостями цього жанру; розвивати навички виразного 
 читання, культуру зв’язного мовлення, пам'ять, уміння 
 грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження;  виховувати почуття любові до своїх рідних і близьких людей,  шанобливого ставлення до них.
Мета уроку Поглиблювати знання учнів про життя і творчість Олени Пчілки,розкриваючи красу і багатство рідного слова за допомогою творів поетеси;  вчити виразно читати поетичні  твори; продовжувати розширювати читацький світогляд  дітей;  збагачувати словниковий      запас учнів; розвивати творчу уяву, кмітливість, допитливість, пам'ять учнів, почуття гумору; виховувати почуття естетичної насолоди від творів мистецтва; виховувати гордість за духовну спадщину українського народу.Мета: вчити учнів виділяти риси характеру героїв оповідання, розрізняти
у їхніх вчинках добро і зло, правду і брехню, милосердя і черствість,
бездушність; поглиблювати навички аналізу епічного твору; розвивати
навички виразного читання, висловлення власного ставлення до
прочитаного, логічне та образне мислення; виховувати високі моральні
якості та духовні цінності.
Тема. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення ( 8 кл.)
Мета: поглибити знання учнів про типи односкладних речень; сформувати поняття про означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення;
 формувати вміння визначати види цих речень; 
розвивати навички редагувати текст, правильно вживати односкладні речення у мовленні;
 виховувати мовленнєву  культуру учнів.Тема: Основні правила чергування у-в, і-й на основі народознавства. Український віночок. ( 5кл.)
Мета: 
● пізнавальна (навчальна): ознайомити й поглибити знання учнів 
про основні випадки чергування у-в, і-й; навчити правильно їх вживати 
відповідно до правил правопису; формувати загально-пізнавальні вміння 
знаходити подану орфограму в текстах;
● розвиваюча: розвивати творчі вміння використання слів з поданими 
чергуваннями при побудові власних висловлювань в усній і писемній формах 
мовлення;
● виховна: за допомогою тематики українського віночка виховувати 
повагу до традицій України, прищеплювати працелюбність, любов до 
рідного слова.
Мета. Повторити основні правила та закріпити вміння й навички учнів
правильно писати складні слова, слова з пів-; розвивати логічне мислення,
творчі здібності, уміння використовувати складні слова при побудові власних
висловлювань; виховувати ціннісне ставлення особистості до природи.


Тема уроку.  Приголосні  дзвінкі та глухі  ( 5 кл.)
Мета уроку: поглибити знання учнів про дзвінкі та глухі приголосні;
формувати вміння і навички характеризувати приголосні за наявністю голосу
і шуму; домогтися засвоєння особливостей вимови дзвінких і глухих
приголосних; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови

Тема уроку.  Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ ( 5 кл.)
Мета уроку: навчити правильно вимовляти звуки, що позначаються буквами
г і ґ; формувати уміння розрізняти букви г і ґ; розвивати мислення, пам'ять,
вміння; виховувати в учнів почуття поваги до видатних українців


Тема. Наталка Сняданко «Країна поламаних іграшок та інші подорожі». Характеристика образу Матвійка. 5 клас
Мета: ознайомити учнів 5-ого класу із дитячою сучасною українською прозою, зокрема із творчістю Наталки Сняданко; розглянути повість «Країна поламаних іграшок»; на матеріалі твору розкрити проблему дружби та бережливого ставлення до речей; розвивати, розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення; навички аналізу твору та розв’язування проблемних питань, прагнення до самовиховання; формувати вміння давати власну оцінку прочитаному; 
 виховувати любов до книги.

Провісник долі України
Сценарій Шевченківського свята


СИСТЕМА УРОКІВ ДО ТЕМИ "СЛОВОТВІР"
Творення іменників (6 кл.)


Мета: поглибити знання учнів про творчість Т.Г.Шевченка; з'ясувати історичну основу та ознайомити учнів зі змістом поеми "Тарасова ніч"; формувати вміння аналізувати вчинки героїв твору; розвивати логічне та образне мислення; вчити аналізувати художні особливості поеми; виховувати патріотичне усвідомлення, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків. 
розвивати уяву, логічне, образне та критичне мислення; вміння сприймати і редагувати речення з дієприслівниковими зворотами;формувати активну пізнавальну мотивацію учнів, упевненість у власній спроможності самостійно здобувати знання;виховувати повагу до народних звичаїв, любов до рідного краю та мови.Немає коментарів:

Дописати коментар

Всі цікаві факти про англійську мову