Для учнів

До уваги учнів

Рекомендації і поради для учнів
                                                                                                     ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЛЯ УЧНІВ ШКОЛИ
I. Навчання
1. Наполегливо оволодівати знаннями.
2. Займатися самоосвітою,всебічно розвивати свої здібності.
II.Закон естетики
1. Дбайливо ставитися до зовнішнього виду,проявляти гарний смак в одязі,манери поведінки,бути скромним та стриманим.
2. На заняття приходити в шкільній формі, без прикрас.
III.Закон відповідальності.
1. Не запізнюватись на уроки.
2. Систематично приносити медичні довідки або пояснення від батьків з приводу пропуску уроків.
IV.Закон кордону
1. Без дозволу адміністратора школи або класного керівника не виходити за межі школи під час навчального дня.
V. Закон бережливого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.
1. Не палити в приміщенні школи та на території школи.
2. Не приносити в школу небезпечні для здоров’я предмети.
VI. Закон з техніки безпеки та правил дорожнього руху.
1. Знати і виконувати правила дорожнього руху, пожежної безпеки.
2. Брати участь у суспільно - корисній праці. Ретельно дотримуватись правил дисципліни праці, правил техніки безпеки, санітарії, гігієни.
VII.Закон толерантності.
1. Поважати батьків та старших. Бути уважним і ввічливим з оточуючими людьми.
2. Виявляти повагу один до одного, до вчителів, працівників школи.
3. Категорично забороняється використання ненормативної лексики.
4. Вирішувати конфліктні ситуації шляхом переконань. Забороняється застосовування силу, агресію для вирішення будь - яких проблем.

ЯК ГОТУВАТИ ДОМАШНІ 

ЗАВДАННЯРекомендації психолога учням
1. Активно працюй на уроці: уважно слухай, відповідай на запитання.
2. Став запитання, якщо чогось не зрозумів або з чимось не згодний.
3. Точно й детально записуй, що задано з кожного предмета.
4. Навчися користуватися словниками й довідниками. З'ясовуй значення незнайомих слів, знаходь потрібні факти й пояснення, правила, формули в довідниках.
5. Якщо в тебе є комп'ютер, навчися з його допомогою знаходити потрібну інформацію, робити розрахунки за допомогою електронних таблиць тощо.
6. Якщо матеріал, який подавали на уроці, є для тебе складним, повтори матеріал цього ж дня, навіть якщо наступний урок буде лише через кілька днів.
7. Починаючи виконувати завдання, думай не тільки про те, що треба зробити (тобто про зміст завдання), а й про те, як (за допомогою яких прийомів, засобів) це можна зробити.
8. У разі потреби звертайся по допомогу до дорослого або до однокласників.
9. Починаючи виконувати уроки, відкрий щоденник, подивися, чи всі завдання ти записав.
10. Продумай послідовність виконання завдань з окремих предметів і спробуй визначи­ти, скільки часу тобі знадобиться для виконання кожного завдання.
11. Прибери зі столу все зайве - те, що може відвертати твою увагу. Приготуй те, що потрібно для виконання першого завдання (підручник, зошити, карти, олівці, словники, довідники тощо). Після того як підготуєшся до першого уроку, прибери все й приготуй те, що потрібно для виконання наступного.
12. Між уроками роби перерви.
13. Спочатку спробуй зрозуміти матеріал, а потім його запам'ятати.
14. Перш ніж виконувати письмові завдання, зрозумій і вивчи правила до них.
15. Читаючи параграф підручника, став собі запитання: про що (або про кого) йдеться в цьому тексті тощо.
16. Шукай зв'язок кожного нового поняття, явища, про яке ти дізнаєшся, з тим, що ти вже знаєш. Співвіднось нове з уже відомим. Стеж за тим, щоб це були не випадкові, зовнішні зв'язки, а головні зв'язки за змістом.
17. Якщо матеріал, який треба вивчити, великий за обсягом або складний, розбий його на окремі частини й опрацьовуй кожну частину окремо. Використовуй метод ключових слів.
18. Не залишай підготовку до доповідей, творів, творчих робіт на останній день, адже це потребує багато часу. Готуйся до них заздалегідь, упродовж кількох днів, рівномірно розподіляючи навантаження.
19. Готуючись до усних уроків, викорис­товуй карти, схеми. Вони допоможуть тобі краще зрозуміти й запам'ятати матеріал. До них необхідно звертатися, відповідаючи на уроці. Чим краще ти вмієш користуватися картами, схемами, таблицями, тим вищою буде оцінка.
20. Спробуй у підготовці усних завдань використовувати метод «5 П», розроблений американськими психологами1. За даними психологів США, такий метод дає змогу зосере­дити увагу на найважливішому в тексті й сприяє кращому його запам'ятовуванню.
21. Складай план усної відповіді.
22. Перевіряй себе.
Пам'ятай
Ми найкраще запам'ятовуємо:
• те, чим постійно користуємося;
• те, до чого нам треба буде повернутися (перервані дії);
• те, що нам потрібно;
• те, що ми можемо пов'язати з іншими нашими знаннями й уміннями;
• те, що пов'язано з нашими переживаннями (і приємними, і неприємними).
Метод ключових слів
Ключові слова - найважливіші в кожному абзаці.
Ключове слово має сприяти відтворенню відповідного абзацу. Згадуючи ключові слова, ми одразу згадуємо весь абзац.
 • Читаючи абзац, вибери для нього одне-два ключових слова. Після вибору ключових слів запиши їх у тій послідовності, яка потрібна для виконання завдання.
До кожного ключового слова постав запитан­ня, що дасть змогу зрозуміти, як воно пов'язане з відповідним розділом тексту. Обміркуй і спробуй зрозуміти цей взаємозв'язок.
 • З'єднай два сусідніх ключових слова за допо­могою запитань.
Після поєднання кожного ключового слова зі своїм розділом тексту і з наступним ключовим словом утвориться ланцюжок. Запиши цей ланцюжок  і спробуй його вивчити . Перекажи текст спираючись на цей ланцюжок.
Метод 5-П
1-П  - Переглянь текст швидко.
2-П  - Придумай до нього запитання.
3-П  - Познач олівцем найважливіші місця.
4- П  - Перекажи текст.
5- П  - Переглянь текст повторно.

Поради щодо спілкування:

 • Ставлення людей до вас ніби віддзеркалює ваше ставлення до них;
 • Хто любить людей, того й люди люблять;
 • Виявляйте ініціативу в приязному ставленні до інших;
 • Цікавтеся людьми, що оточують вас, їхніми турботами і радощами;
 • Ніколи не користуватиметься популярністю той, хто не цікавиться справами інших людей;
 • Учіться ставити себе на місце іншої людини;
 • Вживайте якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей: "даруйте", "перепрошую", "дякую", "будь ласка" та інші. Ввічливість обеззброює;
 • Використовуйте кожну нагоду для спілкування.

Для успішного встановлення контактів із людьми треба:

 • Якомога швидше знайти спільні інтереси;
 • По-дружньому ставитися до співрозмовника (усміхатися, уважно слухати);
 • Не виявляти до співрозмовника зверхності;
 • Щиро цікавитися співрозмовником, тим, що він говорить;
 • Враховувати поведінку та термінологію людини, з якою говорите;
 • Нападами та лайкою людей не переконаєте;
 • Для того, щоб переконати когось, ттеба"знайти необхідні аргументи, правильно їх упорядкувати і сформулювати;
 • Намагайтеся діяти незалежно від свого настрою.


ЯК ВИКОНУВАТИ РОБОТУ НАД ПОМИЛКАМИ 
1. Пропуск букв, заміна одних букв іншими.  
1. Випиши слово правильно.
2. Склади звукову модель слова.
3. Поділи слово на склади, підкресли голосні.
4. Склади з цим словом речення.
 2. Перенос слів.
1. Випиши слово правильно.
2. Поділи його на склади.
3. Поділи на склади для переносу.
4. Вкажи всі можливі способи переносу цього слова.
Ма-ленький, малень-кий, мале-нький. 

 3. Правопис слів із буквосполученням дж,дз.
1. Випиши слово правильно.
2. Добери два слова на те буквосполучення, в якому допущена помилка.
3. Вкажи всі можливі способи переносу цих слів.
Дзвоник, джміль, хо-джу.

4. Правопис слів із сполученнями йо, ьо. (Після голосного ПИШИ йо, після приголосного ьо).
1. Випиши слово правильно.
2. Добери два слова на те буквосполучення, в якому після, приголосного
допущена помилка.
3. Вкажи всі можливі способи переносу цих слів.
Мальований, гайок, зна-йомий, знайо-мий.

5. Правопис слів з подовженими приголосними звуками.
1. Випиши слово правильно.
2. Запиши два слова з тим подовженим приголосним звуком, на який допущена помилка.
3. Склади з цим словом речення. Знання, життя
 

6. Я, ю, є, і, ь – букви, що позначають м’якість приголосних звуків.
1. Випиши слово правильно.
2. Добери два слова з м’якими приголосними.
3. Підкресли букви, що позначають м’якість приголосних.
Пісня, люди, синє, тінь.
 

7. Правопис слів з ненаголошеними [е], [и]
1. Випиши слово правильно.
2. Зміни його так, щоб ненаголошений склад став наголошеним.
3. Підкресли ненаголошений голосний.
4. Добери два слова з ненаголошеними [е], [и]. Весло-весла, село-села.

8. Правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом.
1. Подивись у словник, запиши слово правильно.
2. Запиши два слова з ненаголошеними[е],[и], що не перевіряються
наголосом.
3.Склади з одним із цих слів речення.
Очерет, черемха, абрикос, кишеня. 

 9. Правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними.
1. Випиши слово правильно.
2. Зміни його так, щоб після приголосного звука був голосний.
3. Підкресли сумнівний приголосний.
4. Склади з цим словом речення.
Хліб, гриб, стежка. Кігті. - кіготь, молотьба - молотити.
 

10. Правопис слів з апострофом після б, п, в, м, ф, р, перед я, ю, є, ї.
1. Випиши слово правильно.
2. Добери два слова, в яких апостроф пишеться після приголосного в
корені слова.
3. Склади звукову модель. Солов'ї, п'ятірка, сім'я.
 

11. Правопис слів з апострофом після префіксів перед я, ю, є, ї.  
1.Випиши слово правильно.
2.Добери два слова з апострофом після префіксів, які закінчуються на
приголосний.
3.Склади звукову модель. Роз'яснити, під'їхати.
 

12. Правопис префіксів роз-, без- (пишуться з буквою з).
1. Випиши слово правильно.
2. Виділи префікс.
3. Запиши два слова з тим же префіксом. Безводний, розфарбувати.
 

13. Правопис префіксів з, с- (перед буквами к, п, т, ф, х пишеться префікс с-).
1. Випиши слово правильно.
2. Виділи префікс.
3. Добери два слова з тим же префіксом.
3в' язати, зробити. Спалахнути, сказати.

14. Правопис префіксів пре, при- ( префікс пре- пишеться тоді, коли його можна замінити словом «дуже»; префікс при- - у випадку наближення, приєднання ).
1. Випиши слово правильно.
2. Виділи префікс.
3. Добери два слова з тим же префіксом.
4. Склади речення.
Премудрий, превеликий. Прибережний, прибити.

15. Правопис префіксів та прийменників.
І. 1. Випиши слово правильно.
2.Виділи префікс.
3. Підбери до цього слова споріднені слова з різними префіксами.
Намалював, перемалював, домалював.
ІІ. 1. Випиши слово правильно.
2. Між словом і прийменником встав інше слово (усно).
3. Склади речення з тим же прийменником. За дерево; за високе дерево

16. Будова слова.
1. Випиши слово правильно.
2. Виділи змінну частину - закінчення.
3. Добери споріднені слова - визнач корінь.
4. Визнач префікс - він стоїть перед коренем.
5. Визнач суфікс - він стоїть після кореня.

 17. Правопис відмінкових закінчень іменників.
1.Випиши слово, постав до нього питання.
2.Виділи закінчення.
3. Визнач відмінок.
4. 3апиши два іменники у тій же відмінковій формі.
Якістю, молоддю, любов'ю.

18. Правопис відмінкових закінчень прикметників.
1. Випиши слово, постав до нього питання.
2. Виділи закінчення.
3. Визнач відмінок.
4. Запиши два прикметники у тій же відмінковій формі.
 

19. Правопис прикметників із суфіксами ськ, зьк, цьк.
1. Випиши слово правильно.
2. Добери два слова з суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-. Запиши їх.
3. 3 одним із слів склади і запиши речення.
Київський, паризький, сільський.

20. Правопис особових закінчень дієслів. (Букву е пишемо у закінченнях дієслів I дієвідміни, букву и пишемо у закінченнях дієслів II дієвідміни).
1. Випиши слово правильно.
2. Виділи закінчення.
3. Визнач дієвідміну,
4. 3апиши два дієслова у різних особових формах,
Пливеш, пливе, пливемо, пливете, пливуть.
Ходиш, ходить, ходимо, ходите, ходять.
 

21. Правопис не з дієсловами ( не з дієсловами пишеться окремо ).
1. Випиши слово з НЕ правильно.
2. Підбери ще два дієслова.
3. З одним із слів склади і запиши речення.
Не малювати, не хвалитися (але: ненавидіти, недобачати і т. п.)
 

22. Правопис особових займенників.
1. Випиши займенник.
2. Визнач особу, відмінок і число.
3. Склади з цим словом речення. У мене, з нами, на нас.

23. Помилки на невивчені правила.
1. Випиши слово правильно.
2. Правопис його запам’ятай.

24. Звуко – буквений розбір.
1. Склади звукову модель слова.
2. Вкажи кількість складів, звуків, букв.
3. Запиши слово.

25. Розбір речення.
1. Випиши речення.
2. Розбери його за членами речення.
3. Встанови зв’язок слів у реченні.

26. Розбір слова як частини мови.
1. Випиши слово.
2. Визнач до якої частини мови воно належить.
3. Розбери його за схемою.
 

27. Правопис словникових слів.
1. Запиши слово правильно.
2. Підкресли букву, де зроблено помилку.
3. Постав наголос.
4. Склади і запиши речення з цим словом.

КОМПЛЕКТ ПАМ’ЯТОК 

для успішного навчання


Памятка «Як працювати над рефератом»
1.     Обери тему реферату. Постав собі такі запитання:
 • чи дійсно мені це цікаво;
 • яку практичну користь мені принесе ця робота (окрім позитивної оцінки).
Якщо тема зацікавила тебе, ти добре усвідомлюєш значущість роботи для себе, повідом про вибір вчителя.
2.     Чітко сформулюй мету роботи.
3.    Склади план, у якому зазнач усі частини реферату, зокрема вступну і завершальну.
4.    Почни збирати інформацію. Насамперед слід порадитися з учителем, де і яку інформацію з обраної теми можна одержати. Учитель допоможе тобі скласти орієнтовний список літератури для роботи  над рефератом.
5.    Покажи список батькам:  можливо деякі книги і матеріали є у вас удома. Проте в будь-якому разі відвідай бібліотеку і медіатеку.
6.    Починай вивчати необхідну для написання реферату інформацію. Добре, якщо ти вже умієш користуватися комп’ютером  (інакше тобі знадобиться чернетка). Одержуючи необхідні відомості з обраної теми, занось їх до коп’ютера або записуй у чернетці.
7.    Систематизуй одержану інформацію відповідно до раніше складеного плану, роблячи власні висновки по кожному розділу (параграфу, частині) твоєї роботи.
8.    Узагальни усе вищесказане у завершальній частині, врахувавши мету роботи.
9.    Як оформити реферат, детально розповість вчитель, однак слід дотримуватися таких загальних рекомендацій
 • титульний аркуш має містити назву реферату, прізвище та ім’я учня, клас, номер школи, навчальний рік;
 • роботу бажано зробити на комп’ютері і роздрукувати;
 •  вступ, розділи (параграфи) і висновки мають бути виділені (заголовками, червоним кольором, напівжирним шрифтом тощо);
 • якщо ти хочеш проілюструвати свою роботу малюнками, схемами, фотографіями,помісти їх у кінці реферату у вигляді пронумерованих додатків (у відповідному місці тексту, укажи номер додатка);
 •   у кінці роботи подай список використаної літератури, вкажи ПІБ автора, назву книги, видавництво, рік видання.
Памятка «Секрети успіху на уроці"
 •  Підготуй усе необхідне для уроку до дзвінка, поклади на парту
 •  Зосередься на завданні, щоб краще його зрозуміти.
 •  Піднімай руку, а не вигукуй з місця.
 •   Не розмовляй з  сусідом по парті.
 •  Розраховуй на власні знання, не сподівайся списати.
 •   До відповіді завжди готуйся.
 •  Дотримуйся правил  етикету.
 •  Сиди рівно, не  крутися.
 •    Вимикай мобільний телефон.
Памятка «Відвідування бібліотеки»
 
Перш ніж піти до бібліотеки:
1.     Визнач мету відвідування –
 • тобі потрібні конкретні книги (у тебе є список з точно визначеними джерелами);
 • тобі потрібна додаткова література з теми (у тебе немає точного переліку джерел);
 •   ти хочеш ознайомитися з фондами бібліотеки, щоб надалі ними користуватися.  
2.    Якщо учитель не запропонував тобі список потрібних книг, напиши назву теми, з якої тобі потрібно дібрати додатковий матеріал, і візьми ці записи з собою до бібліотеки.
У бібліотеці:
1.     Якщо ти відвідуєш її вперше, тобі необхідно оформити абонемент.
2.    Попроси бібліотекаря допомогти тобі в пошуку книг відповідно до списку або теми.
3.    Під керівництвом бібліотекаря ознайомся з розташуванням книг, порядком пошуку необхідної літератури за каталогами.
4.     Дбайливо поводься з книгами.
5.     Вчасно повертай їх до бібліотеки.

Памятка «Як писати твір»
         Щоб отримати задоволення від такого цікавого, творчого виду роботи, як написання твору, необхідно добре підготуватися: обрати тему, продумати план.                                                Розпочати роботу можна лише після уважного (неодноразового) прочитання художнього твору.
1.    Вибір теми твору залежить від твоїх симпатій, смаків, ставлення до героїв художнього твору.
2.    План твору повинен містити три пункти:
 • вступ;
 •  основна частина;
 •  висновки;
3.    У вступі ти можеш обґрунтувати вибір теми, окреслити проблеми (у формі запитань або тверджень), які тобі слід розкрити в основній частині твору. Укінці необхідно зробити висновки, відповісти на ті запитання, які ти сформулював у вступі.
4.    Якщо ти вирішив обрати епіграф до свого твору, знай, що епіграф – короткий текст, який є крилатим висловом або цитатою, що виражає основну думку, характер теми.
5.    Щоб підтвердити свої думки, використовуй цитати – дослівні витяги з тексту.
6.    Про особливості творів різних жанрів (твір-роздум, есе, аналіз поетичного твору тощо) розповість учитель. Не соромся ставити йому запитання!
7.    Твоя письмова мова (як і усна) має бути зв’язною, а це означає, що кожна наступна пропозиція повинна продовжувати думку, викладену в попередній.

Памятка «Робота з книжкою»  
(робота з текстом, переказ, підготовка до переказу)
1.    Вибери в книзі матеріал на потрібну тобі тему.
2.    Прочитай уважно текст.
3.    Постарайся однією пропозицією сформулювати основну думку прочитаного,  відповівши на запитання: «про що цей текст?».
4.    Придумай назву до цього тексту відповідно до його основної думки.
5.    Прочитай текст другий раз і склади його короткий план.
6.    Перекажи прочитане, користуючись складеним планом.
7.    Зверни увагу на правила, визначення, терміни, дати, які необхідно вивчити напам’ять. Випиши їх. Вимови вголос не менше трьох разів. Постарайся через деякий час відтворити вивчене усно і письмово.
8.    Перевір себе, переказавши текст кому-небудь і відновивши по пам’яті план на чернетці.
Працюючи так над текстом, ти зможеш добре підготуватися до висловлювання.  Не прагни заучити факти напам’ять: зміст прочитаного тобі слід передати своїми словами.

Памятка «Як учити вірші»
   1.  Бажано вчити вірші упродовж декількох днів.
2.  Прочитай вірш. Які почуття він в тобі пробудив? Постарайся уявити те, про що пише автор.
3.  Прочитай вірш ще 2 – 3 рази і відтвори його напам’ять повністю (можна підглянути в книгу).
4.  Зверни увагу на ті рядки вірша, що гірше запам’ятовуються. Можеш позначити їх ключовими словами або схематичними малюнками на аркуші паперу, який буде у тебе перед очима.
5.  Якщо вірш учити важко, учи його по рядках; потім перший і другий ; перший, другий і третій.
6.  Відклади книжку. Повтори вірш увечері, добре відпочивши після виконання домашньої роботи.
7.  Щодня виразно читай вірш 1 – 2 рази батькам або друзям.
8.  Повтори вірш уранці перед виходом у школу того дня, коли розповідатимеш напам’ять його в класі.
Пам’ятка «Робота із зошитом»
         У зошиті учні виконують класні та домашні завдання; фіксують найважливішу інформацію з теми  уроку; учитель, перевіряючи зошити, виставляє оцінки.
         Чудові слова написав один учень: «Люби зошит, і він тобі допоможе». Красиво оформлений, акуратний зошит буде твоїм помічником на уроці і вдома. Переглядаючи його, ти відновиш у пам’яті весь вивчений матеріал; ще не раз звернеш увагу на свої помилки для того, щоб їх більше не робити.
Може, тобі знадобляться поради з оформлення, ведення і використання зошита?
1.  Оформлення зошита:
 •  обгорни зошит (використовуй для цього спеціальну обкладинку), акуратно підпиши його;
 • записи роби синьою ручкою;
 •   оформляй усі роботи відповідно до вимог вчителя.
2.  Ведення зошита:
 •  виконуй усі роботи (у тому числі малюнки, схеми) акуратно; 
 •  не малюй і не записуй у зошиті зайву інформацію, що не стосується теми уроку;
 •   бережи зошит; не стирай гумкою записи, зроблені ручкою;
 •  пиши акуратно, розбірливо;
 •  записуй правила і найважливішу інформацію з теми уроку.
3.  Перевіряння і виправлення помилок:
 • перевіряй роботу від початку до кінця,  і навпаки;  кожне слово читай по складах;
 •   якщо не впевнений у правильності написання слова, спробуй згадати правило;
 •  якщо допустив помилку, не засмучуйся – акуратно виправ її олівцем;
 •  роби роботу над помилками (аналіз помилок);
 • якщо не упевнений, спочатку пиши на чернетці;
 •  подумай, а потім пиши.

Інструкція


Як вивчити правила


 1. Розрізняються три способи запам’ятовування — раціональний, механічний і мнемотехнічний. Одним з найефективніших способів вважається раціональний. В його основі лежить логіка. Тобто спочатку необхідно зрозуміти, про що йде мова, пояснити логічно, а потім без зусиль запам’ятати те, що потрібно. Механічний спосіб — це є не що інше, як зубріння. Його можна застосувати в тому випадку, якщо ви не можете логічно пояснити потрібне. При мнемотехнічним способі в пам’яті необхідно створити образ того, що необхідно запам’ятати. Але яким би способом ви не скористалися, існують певні правила, які допомагають швидко вивчити все необхідне.
 2. Починайте вчити матеріал із найскладнішого. Те, що на вашу думку, можна буде легко вивчити, залиште на потім.
    
 3. Розділіть необхідний текст на невеликі шматочки для того, щоб було легше запам’ятати. Адже відомо, що вчити інформацію краще потроху, ніж намагатися відразу «проковтнути» великий шматок.
    
 4. Для кращого засвоєння матеріалу розбийте процес на чотири етапи. Спочатку просто перегляньте потрібний текст. Потім виділіть основну ідею. Кілька разів повторіть найголовніше. Складіть план запам’ятовується і повторіть все відповідно до нього.
 5. Найкраще зайнятися навчанням вранці — з 7 до 12:00. Саме в цей проміжок часу найкраще запам’ятовується і засвоюється складний матеріал.
    
 6. Чергуйте навчальний процес з відпочинком — повчіть правила хвилин 40, а 10 хвилин відпочиньте.
    
 7. Намагайтеся запам’ятовувати правила не в тому порядку, в якому вони дані у джерелі, а довільно.
    
 8. При заучуванні інформації намагайтеся задіяти і слухову, і зорову, і моторну пам’яті. Так, читайте вголос, переглядайте картинки і записуйте текст. Можете також малювати асоціативний ряд. Дуже ефективним буде і прослуховування інформації в аудіозапису.


Як вивчити вірш напам’ять
1.     Уважно двічі-тричі прочитайте увесь вірш.
2.     Обміркуйте зміст твору, умовно розділивши його на смислові частини.
3.     У кожній такій частині правильно визначте інтонацію, з якою будете читати, розставив логічні наголоси, визначте паузи та темп читання.
4.     Навчиться читати вголос, дотримуючись цих вимог, спочатку кожну частину, а відтак увесь вірш.
5.     Потім без допомоги тексту спробуйте пригадати вірш, повторіть кожну частину по пам’яті.
6.     Візьміть книжку. Читаючи напам’ять, перевіряйте, чи правильно запам’ятали текст віршу.
7.     Відкладіть книжку, двічі чи тричі продекламуйте увесь вірш.
8.     Запам’ятайте: знання тексту вірша треба довести до автоматизму. Це дасть змогу зосередитися на виразності читання.
Перед уроком уявно продекламуйте вірш іще раз. Якщо ви не задоволені звучанням окремих рядків, то ще є час усунути недолікиЯк написати відгук про книгу
       Відгук – це ваша власна думка про зміст книги, оцінка її позитивних і негативний якостей.
Етапи роботи на відгуком
1. Дуже уважно прочитайте книгу, обдумайте її зміст.
2. Обов’язково вкажіть автора і назву книги.
3. Тема і основна думка твору.
4. Де і коли відбуваються зображені у ньому події.
5. Запишіть, які епізоди викликали у вас найсильніші враження.
6. Вкажіть, що сподобалося, а що ні, і чому.
7. Напишіть про героїв книги, їхні вчинки, цікаві випадки.
8. Зверніть увагу на мову твору, оформлення книги.
9. Вкажіть, чим збагатив вас твір, над яким питанням змусив задуматися, чи допомогли вам під час читання ілюстрації.
10. Виберіть форму вашого відгуку (лист до товариша, до автора твору, лист у  видавництво, стаття у стінгазету).
11. Подбайте, щоб у заголовку було виражено основну думку.
       Про науково-популярну літературу відгук пишеться по-іншому:
-               чи зацікавила тебе книга;
-               про що нове ти дізнався з неї;
-               чи хочеш продовжувати читання на таку ж тему;
-               чи не важка книга за змістом і за формою викладання;
-               що не подобається тобі в книзі.                                                                                   
 Правила безпечних канікул

                                 
     
      –Будьте завжди уважні та обережні.

–Не поспішайте і йдіть тільки тротуаром, а якщо його немає,то узбіччям назустріч транспорту.
–Переходьте вулицю тільки по пішохідних переходах.
 –Переходьте вулицю тільки на зелене світло світлофора для пішоходів.
–При переході вулиці треба впевнитись у цілковитій безпеці;спочатку подивитись праворуч та ліворуч і якщо немає транспорту-перейти.Особливо зверніть увагу на транспорт,що стоїть.
–Не перебігайте дорогу перед  транспортом,що рухається близько.
–Особливо будьте уважні в пізній час.Вночі відстані здаються більшими, а швидкість меншою.
–Входити і виходити з транспорту можна тільки при повній його зупинці.
–Автобуси,автомобілі,що стоять на зупинці,треба обходити тільки позаду,а трамваї- попереду.
–Категорично забороняється гратись на проїжджій частині дороги, кататись на ковзанах.
–Рух на велосипедах  по вулицях дозволяється з 14 років.
–Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки.
–Не грайтесь з сірниками- це може спричинити пожежу.Будьте  обережні в поводженні з електроприладами,особливо якщо вони ввімкнені в електромережу.
–Будьте обережні поблизу ліній електропередач.
–Дотримуйтесь правил безпеки в поводженні з хімічними реактивами та предметами побутової хімії.
 –Дотримуйтесь безпеки при користуванні газом та газовою апаратурою.
–У випадках пожежі викликайте пожежну допомогу по телефону 101.
–Якщо відчули запах газу, дзвоніть по тел.104.
–При виявленні невідомих предметів у вигляді ящиків, металевих стаканів,циліндрів,товстого олівця,груші...необхідно сповістити про це дорослих – ці предмети можуть виявитить вибухонебезпечними.З ними не можна виконувати ніяких  дій- це небезпечно для життя.
–Будьте обережні поблизу водоймів,під час купання та катанні на човні.
–Дотримуйтесь заходів безпеки в період льодоставу та льодоходу.
–Будьте обережні на льоду.
–Будьте уважні при користуванні ліфтом, виконуйте всі вимоги інструкцій. Не бажано їздити в ліфті з незнайомими людьми.
–Ні в якому випадку не лізьте в шахту ліфта.
–Будьте обережні біля відкритих вікон та балконів.
–Будьте уважні при збиранні грибів та ягід, особливо їх незнайомих різновидів.
–Знаходячись в лісах та лісосмугах,будьте завжди уважні.
–Будьте  обережні при споживанні продуктів харчування.
–Мийте руки перед   їжею.
–Дотримуйтесь правил особистої гігієни.
–Пам’ятайте про правила  користування колючими та ріжучими предметами.
–Будьте обережні з медичними препаратами та інструментами.
–Дотримуйтесь правил техніки безпеки при користуванні спортивними знаряддями.
–Будьте обережні при контактах з незнайомими людьми.
–Не знаходьтесь на вулиці до пізнього часу.
–Намагайтеся дотримуватися правил етики та естетики.
Бути вдома після 21.00.
Бережіть своє здоровя та життя.
      Заборонено !         Куріння в громадських місцях !
      Заборонено !         Вживання слабоалкогольних напоїв до 18 років.
      Заборонено !         Вживання міцних напоїв  до 21 року.

       За порушення передбачено адміністративну відповідальність.Критерії оцінювання навчальних досягнень 

з української мови та літератури

Монологічне мовлення

Говоріння (усні переказ і твір); письмо (письмові переказ і твір)
Під час оцінювання монологічного мовлення учнів основної школи  перевіряється їхня здатність:
а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається (усно чи письмово);
б) демонструвати вміння:
- будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий текст, епізод із кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої людини тощо);
- ураховувати мету спілкування, адресата мовлення;
- розкривати тему висловлювання;
- виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи матеріал на головний і другорядний;
- викладати матеріал логічно, послідовно;
- використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;
- додержуватися єдності стилю;
в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми;
г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:
- трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її докладно, стисло, вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму висловлювання;
- створювати оригінальний текст певного стилю;
- аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові докази;
- викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство лексичних і граматичних засобів.
Переказ. Переказ із творчим завданням.
Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, що читається вчителем, або попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний матеріал з газети, журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, народні звичаї тощо. Якщо пишеться переказ із творчим завданням, учням пропонується, окрім того, також завдання, що передбачає написання творчої роботи,  обов’язково пов'язаної зі змістом переказу.
Обсяг тексту для переказу  орієнтовно визначається так:
Клас
Кількість слів
5-й
100-150
6-й
150-200
7-й
200-250
8-й
250-300
9-й
300-350
10-й
350-400
11-й
400-450
Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5-2 рази більшим за обсяг тексту для докладного переказу.
Якщо для контрольної роботи використовуються інші джерела, то матеріал добирається так, щоб обсяг переказу міг бути у межах пропонованих для певного класу норм. Тривалість звучання усного переказу – 3-5 хвилин.
Обсяг творчого завдання до переказу, виконаного письмово:
Клас
Кількість сторінок
5-й
0,3-0,5
6­-й
7-й
0,5-0,75
8-й
9-й
0,75-1,0
10-й
11-й
1,0-1,5
Твір.
Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та проаналізованого художнього твору; а також пропоновані для окремих учнів допоміжні матеріали (якщо обирається варіант диференційованого підходу до оцінювання).
Обсяг письмового твору, складеного учнем, орієнтовно визначається так:
Клас
Кількість сторінок
5-й
0,5-1,0
6-й
1,0-1,5
7-й
1,5-2,0
8-й
2,0-2,5
9-й
2,5-3,0
10-й
3,0-3,5
11-й
3,5-4,0
У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне оформлення). За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст, а також якість мовного оформлення (орієнтовно, спираючись на досвід учителя і не підраховуючи помилок, - зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному мовленні).
Оцінюючи усне висловлювання, ураховують наявність відхилень від орфоепічних норм, правильність інтонування речень; у письмових висловлюваннях – наявність: 1) орфографічних і пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без диференціації; 2) лексичних, граматичних і стилістичних.
За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі підрахунку допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх співвідношення.
Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу  до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додається  кількість балів за мовне оформлення, і їхня сума ділиться на два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то вона закруглюється у бік більшого числа.
Вимоги до оцінювання монологічного мовлення
Рівень
Бали
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Грамотність
Припустима кількість орфографіч-них і пунктуацій-них помилок
Припустима кількість лексичних, граматичних і
стилістичних
помилок
I.Початковий
1
Побудованому учнем (ученицею) тексту бракує зв’язності й цілісності, урізноманітнення потребує лексичне та граматичне оформлення роботи.
15-16
і більше
9-10
2
Побудований учнем (ученицею) текст (висловлювання) характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні; лексика і граматична будова  мовлення потребують збагачення й урізноманітнення.
13-14
3
Висловлювання не є завершеним текстом; учень (учениця) слабко дотримується  послідовності й чіткості під час викладення власних думок; недостатньо сформовані вміння дотримуватися змістової та стилістичної єдності; лексика й граматична будова висловлювання потребують збагачення та урізноманітнення.
11-12
II. Середній
4
Висловлювання учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми й характеризується  певною завершеністю, зв’язністю; розкриття теми має бути повнішим, грунтовнішим і послідовнішим; чіткіше мають розрізнюватися основна та другорядна інформація; потребує урізноманітнення добір слів, більше має використовуватися авторська лексика.
9-10
7-8
5
За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, загалом  є завершеною; тему значною мірою розкрито, проте вона потребує глибшого висвітлення; має бути увиразнена основна думка, посилена єдність стилю, урізноманітнене мовне оформлення. 
7-8
6
За обсягом висловлювання учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але вміння самостійно формулювати судження, належно їх аргументувати, точніше добирати слова й синтаксичні конструкції потребує вдосконалення.
5-6
III. Достатній
7
Учень (учениця) самостійно створює зв’язний,  з елементами самостійних суджень текст, (з урахуванням виду  переказу), вдало добирає лексичні засоби (використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), але вміння чітко висвітлювати тему, послідовно її викладати, належно аргументувати основну думку потребує вдосконалення.
4
5-6
8
Учень ( учениця) самостійно будує повне (з урахуванням виду переказу), осмислене висловлювання;  загалом ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на користь власної позиції, однак словник, граматичне і стилістичне оформлення роботи потребують урізноманітнення.
3
9
Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст (з урахуванням виду переказу); загалом розкриває тему, висловлює основну думку (авторську позицію); вдало добирає лексичні засоби (використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), однак уміння виразно висловлювати особистісну позицію й  належно її аргументувати потребує вдосконалення.
1+1
(негруба)

IV. Високий

10
Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний (з урахуванням виду переказу) текст, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему (зіставляє свою позицію з авторською), робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту.
1
3
11
Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст ( з урахуванням виду переказу);   дотримується комунікативного завдання.; аргументовано й чітко висловлює власну думку ( ураховує авторську позицію); робота  відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю.
1 (негруба)
2
12
Учень (учениця) самостійно створює яскравий, оригінальний за думкою та оформленням текст (з урахуванням виду переказу); вичерпно висвітлює тему; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції,  використовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю й різноманітністю, стилістичною довершеністю.
1
III. Читання

                                               Читання вголос

Перевірка читання вголос здійснюється індивідуально в 5-9 класах: учитель дає учневі текст, опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і пропонує прочитати цей текст перед класом.
Матеріалом для контрольного завдання є знайомий учневі текст, дібраний відповідно до вимог програми для кожного класу; текст добирається з таким розрахунком, щоб час його озвучення (за нормативною швидкістю) окремим учнем дорівнював 1-2 хвилинам (для читання слід пропонувати невеликі тексти зазначених у програмі стилів, типів і жанрів мовлення, відносно завершені уривки творів або порівняно великий текст, розділений на частини, які читаються кількома учнями послідовно).
Одиниця контролю: озвучений учнем текст (швидкість читання у звичайному для усного мовлення темпі – 80-120 слів за хвилину).
Вимоги до оцінювання
Рівень
Бали
Характеристика читання
Початковий
1-3
Учні читають ще дуже повільно, структурують текст і речення,   читають  і вимовляють слова, інтонують  речення  із значною кількістю помилок
Середній
4-6
Учні читають зі швидкістю, що наближається до норми, поділяючи текст на речення, пов'язуючи слова в реченні між собою, але читають не досить плавно і виразно, припускаючись помилок в інтонуванні,  вимові тощо
Достатній
7-9
Учні читають плавно, з належною швидкістю, правильно інтонують речення і поділяють їх на смислові відрізки, але припускаються певних недоліків (вираження авторського задуму, виконання  комунікативного завдання; норм орфоепії, дикції)
Високий
10-12
Учні  читають плавно, швидко, правильно інтонують речення і поділяють їх на смислові відрізки; добре відтворюють авторський задум, стильові особливості тексту, розв’язують комунікативне завдання; читають орфоепічно правильно, з гарною дикцією.
Контрольна перевірка читання вголос у 10-11 класах не здійснюється.
Читання мовчки
Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фронтально за допомогою тестових завдань. У 5 класі учням пропонують 6 запитань за текстом з чотирма варіантами відповідей, у 6-11 класах – 12 запитань з чотирма варіантами відповідей.
Запитання повинні торкатися фактичного змісту тексту, його причинно-наслідкових зв’язків, окремих мовних особливостей (переносне значення слова, виражальні засоби мови тощо), відображених у тексті образів (якщо є), висловлення оцінки прочитаного.
Матеріалом для контрольного завдання є незнайомі учням тексти різних стилів, типів жанрів мовлення, що містять монологічне й діалогічне мовлення (відповідно до вимог програми для кожного класу). Текст добирається таким чином, щоб учні, які мають порівняно високу швидкість читання, витрачали на нього не менше 1-2 хвилини часу й були нормально завантажені роботою.
Обсяг текстів для контрольного завдання визначається так:
Клас
Обсяг тексту для читання мовчки
художнього стилю
інших стилів
5-й
360-450 слів
300-360 слів
6-й
450-540 слів
360-420 слів
7-й
540-630 слів
420-480 слів
8-й
630-720 слів
480-540 слів
9-й
720-810 слів
540-600 слів
10-й
810 -900 слів
600-660 слів
11-й
900-990слів
660-720 слів
Оцінювання читання мовчки здійснюється за двома параметрами: розуміння прочитаного і швидкість читання. Розуміння прочитаного виявляється за допомогою тестової перевірки: правильна відповідь на кожне із 6 запитань оцінюється двома балами, а кожне із 12 запитань оцінюється одним балом (наприклад, вибір правильних відповідей на 12 запитань дає 12 балів).
Швидкість читання мовчки оцінюється із урахуванням норм, зазначених у  державних вимогах до рівня мовленнєвої компетентності  у мовленнєвій змістовій лінії програми з української мови  для шкіл з українською мовою  навчання для кожного класу.
Швидкість читання при виведенні бала за цей вид мовленнєвої діяльності враховується таким чином: бали 7-12 може одержати лише той учень, швидкість читання в якого не нижча, ніж мінімальний показник у нормативах для відповідного класу. Той, хто не виконує зазначених норм, одержує  на два бали менше. Наприклад: за вибір 10 правильних відповідей учень 7 класу повинен одержати 10 балів; але якщо він читає зі швидкістю, меншою 120 слів за хвилину, то йому виставляється не 10, а 8 балів.
Загалом оцінювання здійснюється з огляду на те, що за цей вид мовленнєвої діяльності учень може одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка ще не дала задовільного результату) до 12 балів (за правильні відповіді на запитання тестового характеру й належну швидкість читання).
Швидкість читання мовчки в кожному класі оцінюється з урахуванням таких норм:
Клас
Швидкість читання мовчки
 (слів за хвилину)
5-й
100 – 150
6-й
110 – 180
7-й
120 – 210
8-й
130 – 240
9-й
140 –270
10-й
150 – 300
11-й
160 – 330
ІV. Оцінювання мовних знань і вмінь
      Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови  є поточне, тематичне,  семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.
 Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками  відповідно до вимог навчальної  програми.
Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння й  первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, установлення зв’язків між ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове і фронтальне опитування; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо.
Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються завдання у тестовій формі, складені на матеріалі  слова, сполучення слів, речення, груп пов’язаних між собою речень. Одиницею контролю є вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань тестового характеру й самостійно дібрані приклади.
Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за зазначену вище роботу учень міг одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу).

V. Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь учнів

Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант. Матеріалом є текст, доступний для учнів певного класу. Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.
Обсяг диктанту по класах:
Клас
Кількість слів в тексті
5-й
90-100
6-й
100-110
7-й
110-120
8-й
120-140
9-й
140-160
10-й
170-180
11-й
180-190
П р и м і т к а. У визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і службові слова.
Для контрольних диктантів використовуються тексти, в яких кожне з опрацьованих протягом семестру правил орфографії та/чи пунктуації були представлені 3-5 прикладами. Текст записується учнем із голосу вчителя.
Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких вимог:
§          орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; виправляються, але не враховуються такі орфографічні й пунктуаційні помилки:
1) на правила, які не містить шкільна програма; 2) на ще не вивчені правила; 3) у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилась спеціальна робота; 4) у передачі так званої авторської пунктуації.
§          повторювані  помилки (помилка у тому ж слові, яке повторюється у диктанті кілька разів), вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на те саме правило), але в різних словах вважаються різними помилками;
§          розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться такі: 1) у винятках з усіх правил; 2) у написанні великої букви в складних власних найменуваннях; 3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками; 4) у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший; 5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як....; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...); 6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності; 7) у заміні українських букв російськими;
§          п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки.
Нормативи оцінювання по балах:
Бали
Кількість помилок
1
15-16 і більше
2
13-14
3
11-12
4
9-10
5
7-8
6
5-6
7
4
8
3
9
1+1 (негруба)
10
1
11
1 (негруба)
12
Контрольна перевірка з української мови здійснюється фронтально та індивідуально.
Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання й вміння.
Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку. У І семестрі пропонуємо провести оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний твір, діалог), результати оцінювання виставити в колонку без дати і врахувати в найближчу тематичну. У ІІ семестрі провести оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний переказ і читання вголос. Повторне оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності не проводять.
Зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано у методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.
Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру (на їх виконання відводиться 15-20 хвилин уроку) залежно від характеру виучуваного матеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути  використано на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки.
Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольної (тестової) роботи з мовної теми. Оцінку за семестр виставляють на основі тематичного оцінювання.
Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень (учениця) одержав(ла) мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу й усного твору. Для цих видів робіт не відводять окремого уроку, а оцінки виводять один раз на рік і виставляють у колонки без дати.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання скориговано у програмі з української мови для 5-12 класів (лист Міністерства  від 18.05.2009 № 1/9-342).

Критерії  оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури :

Рівні навчальних досягнень
Бали
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий
1
Учень (учениця) на елементарному рівні відтворює матеріал, називаючи окремий літературний факт або явище (автора й назву твору, окремих літературних персонажів тощо)
2
Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням (називає окремі факти з життя і творчості письменника, головних персонажів твору, упізнає за описом окремого персонажа твору, упізнає, з якого твору взято уривок тощо)
3
Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і за допомогою вчителя дає відповідь у формі висловлювання (відтворює зміст у певній послідовності, називає на репродуктивному рівні жанр твору, упізнає літературний факт за описом або визначенням)
II. Середній
4
Учень (учениця) має уявлення про зміст твору, може переказати незначну його частину та з допомогою вчителя визначає основні сюжетні елементи, на репродуктивному рівні відтворює фактичний матеріал
5
Учень (учениця) знає зміст твору, переказує окрему його частину, знаходить у тексті приклади відповідно до сформульованого завдання, висловлює оцінювальне судження і доводить його одним-двома аргументами, завершує відповідь простим узагальненням, дає визначення літературних термінів
6
Учень (учениця) знає зміст твору, може переказати значну його частину, з допомогою вчителя виділяє головні епізоди, уміє формулювати думки, називає риси характеру літературних героїв, встановлює окремі причиново-наслідкові зв'язки, дає визначення літературних термінів з прикладами
ІІІ. Достатній
7
Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі приклади з тексту
8
Учень (учениця) володіє матеріалом, за зразком аналізує текст, виправляє допущені помилки, добирає докази на підтвердження висловленої думки, застосовує відомі факти, поняття для виконання стандартних навчальних завдань
9
Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, застосовує теорію в конкретних ситуаціях, демонструє правильне застосування матеріалу, складає порівняльні характеристики, добирає аргументи на підтвердження власних міркувань
ІV. Високий
10
Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює літературні явища, працює з різними джерелами інформації, систематизує, узагальнює та творчо використовує дібраний матеріал
11
Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями й навичками комплексного аналізу художнього твору, використовує засвоєні факти для виконання нестандартних завдань, самостійно формулює проблему й вирішує шляхи її розв'язання, висловлює власні думки, самостійно оцінює явища літератури й культури, виявляючи власну позицію щодо них
12
Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, має схильність до літературної творчості

Немає коментарів:

Дописати коментар

Всі цікаві факти про англійську мову